BECA 2019/2020. RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Alumnado - secretaria — 23 diciembre 2019

Publicada la resolució definitiva de concessió de beques i seguint les seues instruccions, no estar inclòs/a en ella suposa la fi de la via administrativa de recurs, per tant, a partir del dia 8 de juny de 2020, a tot l’alumnat que no se li ha concedit beca i encara no ha presentat el recurs negatiu, se li ACTIVARAN LES TAXES DE MATRÍCULA, tindrà 15 dies hàbils per a pagar  i enviar a secretaria@easdvalencia.com amb l’assumpte «TASA PAGADA», la taxa segellada pel banc o bé la taxa i el rebut de pagament (NOMÉS PDFs, fotos no).  Recórrer en aquest moment NO PARALITZA LA TAXA.

CONSULTAR RESOLUCIÓ MINISTERI ACI

Publicada la resolución definitiva de concesión de becas y siguiendo sus instrucciones, no estar incluido/a en ella supone el fin de la vía administrativa de recurso, por tanto, a partir del día 8 de junio de 2020, a todo el alumnado que no se le ha concedido beca y todavía no ha presentado el recurso negativo, se le ACTIVARÁN LAS TASAS DE MATRÍCULA, tendrá 15 días hábiles para pagar  y enviar a secretaria@easdvalencia.com con el asunto TASA PAGADA, la tasa sellada por el banco o bien la tasa y el recibo de pago (SÓLO PDFs, fotos no).  Recurrir en este momento NO PARALIZA LA TASA. 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest