Fecha Exámenes Extraordinarios

Alumnado - Estudios — 31 mayo 2017
Examen

En aquest PDF trobareu les dates dels exàmens extraordinaris de totes les assignatures. Fixeu-vos bé en el dia, l’hora i l’aula.

En este PDF encontraréis las fechas de los exámenes extraordinarios de todas las asignaturas. Fijaos bien en el día, la hora y el aula.

 

SEMANA EXÁMENES | pdf | 225.1 KiB

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest