JUSTIFICANT DE MOBILITAT I HORARI COVID: RESGUARD DE MATRÍCULA, HORARI I DNI

Alumnado - secretaria — 06 enero 2021

Davant les noves mesures sobre restriccions de la mobilitat dictades per les autoritats i, tal com està ocorrent ja amb mesures anteriors, el document requerit per a justificar els vostres desplaçaments al centre, és el resguard de matrícula que està allotjat en la vostra intranet d’alumnat. Lògicament heu de portar el vostre DNI també. D’altra banda, si el vostre lloc de residència està prou lluny com per a infringir el toc de queda (de 22:00 a 06:00), podeu acompanyar al resguard el vostre horari personal que també està en la intranet d’alumnat.

El Personal Docent i Investigador i el Personal d’Administració y Servicis que així ho sol·licite, rebrà per correu electrònic el certificat escaient.

Ante las nuevas medidas sobre restricciones de la movilidad dictadas por las autoridades y, tal y como está ocurriendo ya con medidas anteriores, el documento requerido para justificar vuestros desplazamientos al centro, es el resguardo de matrícula que está alojado en vuestra intranet de alumnado. Lógicamente debéis llevar vuestro DNI también. Por otro lado, si vuestro lugar de residencia está lo suficientemente lejos como para quebrantar el toque de queda (de 22:00 a 06:00), podéis acompañar al resguardo vuestro horario personal que también está en la intranet de alumnado.

El Personal Docent e Investigador y el Personal de Administración y Servicios que lo solicite, recibirá por correo electrónico el certificado correspondiente

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest