LLISTA D’ESPERA

Sin categoría — 08 octubre 2018

Tal com es va informar en la pàgina de matrícula18/19/Prova Específica, quan per l’avançat del curs resultara impossible accedir a l’EASDV, la llista es desactivaria  i s’avisaria. Des del dia de hui, en entendre’s que el curs ja està prou avançat i al no existir vacants, la llista d’espera de la Prova d’Accés 18/19 està desactivada. Per tant, no es cridarà a ningú per a cobrir les baixes que puguen haver-hi a partir d’ara.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest