Taller de fotografia estenopèica

Fotografia — 30 octubre 2019

Tot l’alumnat de 1r de Fotografia i Creació Audiovisual assistirà al taller de fotografia estenopèica dirigit per Ilan Wolff el 6 i 7 de novembre vinents al centre de Vivers.

A l’igual que els anys anteriors, durant dos matins intensius els i les estudiants faran fotografies sense càmeres en els platós i laboratoris de l’Escola. Utilitzaran llandes estanques a la llum, sense lens òptiques, amb material fotosensible a l’interior. Wolff, expert en aquesta mena de tècnica fotogràfica, proporcionarà les llandes, el paper fotogràfic, lìquids i altres materials.

L’alumnat del cicle de Fotografia també tindrà ocasió de conèixer Ilan Wolff, que farà conferències les vesprades del 6 i 7 de novembre. Xarrarà sobre la llum, els seus treballs i mostrarà la seua furgoneta-laboratori: una càmera obscura gegant i mòbil.

Durant les dues jornades, les classes de 1r de Grau de Fotografia i les de 1r del Cicle s’interrompran.

Todo el alumnado de 1.º de Fotografía y Creación Audiovisual asistirá al taller de fotografía estenopèica dirigido por Ilan Wolff el 6 y 7 de noviembre próximos en el centro de Vivers.

Al igual que en años anteriores, durante dos mañanas intensivas las y los estudiantes harán fotografías sin cámaras en los platós y laboratorios de la Escuela. Utilizarán latas estancas a la luz, sin lentes ópticas, con material fotosensible en el interior. Wolff, experto en este tipo de técnica fotográfica, proporcionará las latas, el papel fotográfico, líquidos y otros materiales.

El alumnado del ciclo de Fotografía también tendrá ocasión de conocer Ilan Wolff, que impartirá conferencias las tardes del 6 y 7 de noviembre. Hablará sobre la luz y sus trabajos, y mostrará su furgoneta-laboratorio: una cámara oscura gigante y móvil.

Durante las dos jornadas, las clases de 1.º de grado de Fotografía y las de 1.º de ciclo se interrumpirán.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest