TAQUILLES VELLUTERS 2017/18

Alumnado — 29 octubre 2017

NOVETAT

A partir del 31 d’octubre, fins al 10 de novembre (Horari 12:00 a 14:00,  dimarts en horari de vesprada de 16:00 a 17:00) l’alumnat que haja demanat taquilles, pot passar pel despatx de comptabilitat a retirar les claus. Heu de portar un document acreditatiu (DNI o carnet de l’Escola) i dipositar 20 euros de fiança, que seran retornats quan el període d’utilització de la taquilla s’haja acabat i es retornen les claus. Recordeu que en cas de no retornar les claus quan haja finalitzat el període de préstec, els 20 euros s’utilitzaran per a les despeses de canvi de pany.

A partir del 31 de octubre hasta el 10 de noviembre(Horario 12:00 a 14:00, martes en horario de tarde de 16:00 a 17:00) el alumnado que haya pedido taquillas, puede pasar por el despacho de contabilidad a retirar las llaves. Debéis llevar un documento acreditativo (DNI o carnet de la Escuela) y depositar 20 euros de fianza, que serán devueltos cuando el período de utilización de la taquilla se haya terminado y se devuelvan las llaves. Recordar que en caso de no devolver las llaves cuando haya finalizado el período de préstamo, los 20 euros se utilizarán para los gastos de cambio de cerradura.

PUBLICACIÓN ANTERIORS

A partir del 20 i fins el 27 d’octubre podeu lliurar en consergeria de Velluters, la sol·licitud per a taquilles. El divendres 27 farem el sorteig de taquilles si la demanda superara l’oferta. Els agraciats/es seran informats a través del whatsapp de Secretaría i Administració.

A partir del 20 y hasta el 27 de octubre podéis entregar en conserjería de Velluters, la solicitud para taquillas. El viernes 27 haremos el sorteo de taquillas si la demanda superara la oferta. Los agraciados/as serán informados a través del whatsapp de Secretaría y Administración

Al llarg de la segona quinzena d’octubre, pots presentar en consergeria de Velluters, si encara no tens una, la sol·licitud de taquilles per a Velluters. El document de sol·licitud ho teniu en la vostra intranet d’alumne/a. Abans de procedir a assignar les taquilles, hem de donar aquest termini per a poder lliurar les taquilles que porten més de 4 anys assignades. En aquest sentit, si tens una taquilla més de 4 anys: has de passar per Administració, retornar les claus i et faran lliurament dels 20 euros de dipòsit, si encara la necessites, has d’entrar amb la resta d’alumnes en el procediment de sol·licitud. En cas de no lliurar les claus, es procedirà a obrir la taquilla i buidar-la, utilitzant-se els 20 euros de dipòsit per a canviar el pany.

A lo largo de la segunda quincena de octubre, puedes presentar en conserjería de Velluters, si aún no tienes una, la solicitud de taquillas para Velluters. El documento de solicitud lo tenéis en vuestra intranet de alumno/a. Antes de proceder a asignar las taquillas, hemos de dar este plazo para poder entregar las taquillas que llevan más de 4 años asignadas. En este sentido, si tienes una taquilla más de 4 años: debes pasar por Administración, devolver las llaves y te harán entrega de los 20 euros de depósito, si aún la necesitas,  debes entrar con el resto de alumnos/as en el procedimiento de solicitud. En caso de no entregar las llaves, se procederá a abrir la taquilla y vaciarla, utilzándose los 20 euros de depósito para cambiar la cerradura.  

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest