TAQUILLES VELLUTERS 2019/20

Sin categoría — 08 octubre 2019

Del 10 al 31 d’octubre, pots presentar en consergeria (en administració NO) de Velluters, si encara no tens una, la sol·licitud de taquilles per a Velluters. El document de sol·licitud ho teniu en la vostra intranet d’alumne/a. Si tens una taquilla més de 4 anys (des del curs 2015/16): has de passar per Comptabilitat, retornar les claus i et faran lliurament dels 20 euros de dipòsit. Si encara la necessites, has d’entrar amb la resta d’alumnes en el procediment de sol·licitud. En cas de no lliurar les claus, es procedirà a obrir la taquilla i buidar-la, utilitzant-se  els 20 euros de dipòsit per a canviar el pany. En concret les taquilles que seran obertes, estaran assenyalades amb la data d’obertura.

Del 10 al 31 de octubre, puedes presentar en conserjería (en administración NO) de Velluters, si aún no tienes una, la solicitud de taquillas para Velluters. El documento de solicitud lo tenéis en vuestra intranet de alumno/a.  Si tienes una taquilla más de 4 años (desde el curso 2015/16): debes pasar por Contabilidad, devolver las llaves y te harán entrega de los 20 euros de depósito. Si aún la necesitas,  debes entrar con el resto de alumnos/as en el procedimiento de solicitud. En caso de no entregar las llaves, se procederá a abrir la taquilla y vaciarla, utilzándose los 20 euros de depósito para cambiar la cerradura. En concreto las taquillas que serán abiertas, estarán señaladas con la fecha de apertura.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest