Premi Enrique Algarra

 

Projectes finals d’estudis on es recorre a la fotografia documental com a principal recurs expressiu. Inscripcions fins el 10 de gener de 2020.
Informació per a la inscripció

Proyectos finales de estudios donde se recurra a la fotografía documental como principal recurso expresivo. Inscripciones hasta el 10 de enero de 2020.
Información para la inscripción

Final projects focused on some subject that uses documentary photography as the main expressive resource. Registration until january 10, 2020.
Registration information