HASTA EL 31 DE ENERO, SEGUNDO PLAZO DE TASAS

Alumnado - secretaria — 04 enero 2020

Des del 16 de desembre en la vostra intranet d’alumne/a teniu el segon termini de la taxa de matrícula. L’alumnat que va triar pagament ajornat, pot imprimir la taxa, portar-la al banc i pagar-la. Us recordem el procediment, si qualsevol d’aquests terminis no es compleix, la taxa no s’entén pagada:

1r Imprimir la taxa

2n Pagar en el banc

3r Portar a l’Administració de l’EASD València la taxa segellada pel banc

TERMINI: FINS A les 13.00 DEL 31 DE GENER DE 2020

Desde el 16 de diciembre en vuestra intranet de alumno/a tenéis el segundo plazo de la tasa de matrícula. El alumnado que eligió pago aplazado, puede imprimir la tasa, llevarla al banco y pagarla. Os recordamos el procedimiento, si cualquiera de estos plazos no se cumple, la tasa no se entiende pagada:

1º Imprimir la tasa

2º Pagar en el banco

3º Llevar a la Administración de la EASD València la tasa sellada por el banco

PLAZO: HASTA LAS 13.00 DEL 31 DE ENERO DE 2020

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest