Informació prèvia a la 2ª convocatòria Erasmus

Internacional — 13 febrero 2018

Teniu en compte aquestes dades abans de inscriure-vos en la 2ª convocatòria Erasmus 2018-19:

19 febrer
Obertura de convocatòria

9 de març
Examen d’anglés i lliurament del portfoli

No demaneu HU BUDAPE27 Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest

Aquesta destinació ja està completa. La resta es poden demanar sense problemes.

Idiomes
Totes les destinacions Erasmus requereixen saber idiomes.

  • Si tens un títol oficial* d’anglès B2 podràs optar a totes les destinacions que vulgues fins i tot el Regne Unit (excepte Berlín perquè demanen alemany).
  • Altres títols no oficials d’idiomes de nivell B2 et permetran sol·licitar destinacions com Alemanya o França, però no Regne Unit.
  • Un B1 d’anglès et permetrà anar a moltes destinacions, com els de l’Est d’Europa, Irlanda, França i alguns d’Alemanya.
  • Si no tens cap títol, l’EASD et farà una prova de nivell d’anglès equivalent al B1 i si la passes podràs optar a les següents destinacions: Àustria, Bèlgica, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, Grècia, Hongria, Irlanda, Lituània, Polònia, Rep. Checa i Turquia.
  • Si no passes aquesta prova de nivell podràs aspirar a Itàlia i Portugal.

*Els títols oficials d’anglès nivell B2 són Cambridge, IELTS 6.0 i TOEFL 80/Pearson 56

 

_____________________________

 

Tened en cuenta esta información antes de inscribiros en la 2ª convocatoria Erasmus 2018-19:

19 febrero
Apertura de convocatoria

9 de marzo
Examen de inglés y entrega del porfolio

No pidáis HU BUDAPE27 Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest

Este destino ya está completo. El resto se pueden pedir sin problemas.

Idiomas
Todos los destinos Erasmus requieren saber idiomas.

  • Si tienes un título oficial* de inglés B2 podrás optar a todos los destinos que quieras incluso el Reino Unido (excepto Berlín porque piden alemán).
  • Otros títulos no oficiales de idiomas de nivel B2 te permitirán solicitar destinos como Alemania o Francia, pero no Reino Unido.
  • Un B1 de inglés te permitirá ir a muchos destinos, como los del Este de Europa, Irlanda, Francia y algunos de Alemania.
  • Si no tienes ningún título, la EASD te hará una prueba de nivel de inglés equivalente al B1 y si la pasas podrás optar a los siguientes destinos: Austria, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Lituania, Polonia, Recibe. Checa y Turquía.
  • Si no pasas esta prueba de nivel podrás aspirar a Italia y Portugal.

*Los títulos oficiales de inglés nivel B2 son Cambridge, IELTS 6.0 y TOEFL 80/Pearson 56

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest