Inscrits 1º convocatòria Erasmus i examen d’anglés

Internacional — 06 noviembre 2017
llistes

Consulteu ací la llista d’inscrites i inscrits en la primera convocatòria Erasmus per al curs 2018-19. Aquesta llista és sols d’estudiants de 3r i 4t (excepte cicles formatius).

Us recordem que hi haurà una reunió el dimecres 8 de novembre a les 13:30h a l’aula 1.2 de la seu Velluters per a donar-vos instruccions precises. Si hi ha algun error a la llista, podreu indicar-ho i corregir-ho.

Dimecres 22 farem l’examen d’anglés a les 13h a la sala d’actes de Velluters. Citem a tots i totes les estudiants que no hagen lliurat un certificat oficial d’idioma.

 

Consultad aquí la lista de inscritas e inscritos en la primera convocatoria Erasmus para el curso 2018-19. Esta lista es sólo de estudiantes de 3º y 4º (excepto ciclos formativos).

Os recordamos que habrá una reunión el miércoles 8 de noviembre a las 13:30h en el aula 1.2 de la sede Velluters para daros instrucciones precisas. Si hay algún error en la lista, podréis indicarlo y corregirlo.

El miércoles 22 haremos el examen de inglés a las 13h en la sala de actas de Velluters. Citamos a todos y todas las estudiantes que no hayan aportado un certificado oficial de idioma.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest