PREVISIÓ DE MATRÍCULA 2021/22

Alumnado - secretaria - Sin categoría — 02 marzo 2021

Des del 2 de març

Només alumnat ja matriculat en el actual curs

Ja és hora de començar a preveure la matrícula del curs pròxim. Per a això, us demanem que confeccioneu una senzilla previsió que ja teniu activada en vostra INTRA d’alumnat. És molt fàcil, es tracta de seleccionar les assignatures (sense grups i sense torns) de les quals teniu previsió de matricular-vos per al curs pròxim. És molt important la seua confecció ja que de les dades extretes, es podrà fer una provisió més encertada de places, tenint en compte, això sí, que l’espai no és infinit i el professorat tampoc i sobretot, hem de mantindre la ràtio. Baix, teniu unes senzilles instruccions.

Desde el 2 de marzo

Solo alumnado ya matriculado en el curso actual

Ya es hora de comenzar a prever la matrícula del curso próximo. Para ello, os pedimos que confeccionéis una sencilla previsión que ya tenéis activada en vuestra INTRA de alumnado. Es muy fácil, se trata de seleccionar las asignaturas (sin grupos y sin turnos) de las cuales tenéis previsión de matricularos para el curso próximo. Es muy importante su confección ya que de los datos extraídos, se podrá hacer una provisión más acertada de plazas, teniendo en cuenta, eso sí, que el espacio no es infinito y el profesorado tampoco y sobre todo, debemos mantener la ratio.  Bajo tenéis unas sencillas instrucciones.

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest