Publiquem el pla de contingència contra el COVID-19

Alumnado — 24 septiembre 2020

El Pla de Contingència i Continuïtat estableix les pautes i mesures d’actuació que l’EASD València ha de prendre de cara als riscos derivats de la pandèmia produïda pel coronavirus Covid-19.

Aquest Pla, que ha estat consensuat amb els representants dels treballadors i la direcció de l’EASD València, ens permet actuar contra els incidents que puguen escaure a les nostres instal·lacions i també a fora.

Plan_de_Contingencia_y_continuidad_EASD | pdf | 1.0 MiB

Actualizado: 15 Octubre 2020

El Plan de Contingencia y Continuidad establece las pautas y medidas de actuación que la EASD València debe tomar frente a los riesgos derivados de la pandemia producida por el coronavirus Covid-19.

Este Plan, consensuado con los representantes de los trabajadores y la dirección de la EASD València, nos permite dar una respuesta ante aquellos incidentes que pudieran ocurrir en nuestras instalaciones y también fuera de ellas.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest