TASAS DE MATRÍCULA: SEGUNDO PLAZO Y BECAS NEGATIVAS

Alumnado - secretaria — 22 diciembre 2021

A partir del 22 de desembre, tots els que van triar pagament ajornat i aquells que els han comunicat la beca negativa (RECORDEU QUE ABANS CAL ENVIAR LA RESOLUCIÓ. consulta ací ), tindran disponible en la seua intranet el segon termini de taxes de matrícula o la taxa completa (en cas de beca negativa. El procediment complet és el següent:

1r Imprimiu taxa en la vostra intranet d’alumnat.

2n Pagueu en entitat bancària amb la taxa impresa.

3r Envieu a adminonline@easdvalencia.com (assumpte: TASAS 2PLAZO) la taxa segellada pel banc o bé la taxa i el resguard del caixer. Us respondran «recibido» si tot és correcte. NOMÉS PDFs, FOTOS NO

Fins que no es completen els tres passos i et contesten «recibido», no s’acaba el procediment. EL TERMINI PER PER A TAXES DE SEGON TERMINI ÉS LES 13.00 HORES DEL 7 DE DE FEBRER DE 2022. PER A TAXES PER BEQUES NEGATIVES 15 DIES HÀBILS DESPRÉS DE L’ACTIVACIÓ DE LA TAXA

A partir del 22 de diciembre, todos los que eligieron pago aplazado y aquellos que les han comunicado la beca negativa (RECORDAD QUE ANTES HAY QUE ENVIAR LA RESOLUCIÓN. consulta aquí ), tendrán disponible en su intranet el segundo plazo de tasas de matrícula o la tasa completa (en caso de beca negativa. El procedimiento completo es el siguiente:

1º Imprimid tasa en vuestra intranet de alumnado.

2º Pagad en entidad bancaria con la tasa impresa.

3º Enviad a adminonline@easdvalencia.com (asunto: TASAS 2PLAZO) la tasa sellada por el banco o bien la tasa y el resguardo del cajero. Os responderán «recibido» si todo es correcto. SOLO PDFs, FOTOS NO

Hasta que no se completen los tres pasos y te contesten «recibido», no se termina el procedimiento. EL PLAZO PARA TASAS DE SEGUNDO PLAZO ES HASTA LAS 13.00 HORAS DEL 7 DE FEBRERO DE 2022. PARA TASAS POR BECA NEGATIVA, 15 DÍAS HÁBILES  DESPUÉS DE LA ACTIVACIÓN DE LA TASA.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest