TASAS DE MATRÍCULA: SEGUNDO PLAZO Y BECAS NEGATIVAS

Alumnado - secretaria — 13 enero 2021

A partir del 15 de gener, tots els que van triar pagament ajornat i aquells que amb beca negativa (RECORDEU QUE ABANS CAL ENVIAR LA RESOLUCIÓ. consulta ací )  ja tinguen la taxa activada,  tindran disponible en la seua intranet el segon termini de taxes de matrícula. El procediment complet és el següent:

1r Imprimiu taxa en la vostra intranet d’alumnat.

2n Pagueu en entitat bancària amb la taxa impresa.

3r Envieu a adminonline@easdvalencia.com (assumpte: TASAS 2PLAZO) la taxa segellada pel banc o bé la taxa i el resguard del caixer. Us respondran «recibido» si tot és correcte. NOMÉS PDFs, FOTOS NO

Fins que no es completen els tres passos i et contesten «recibido», no s’acaba el procediment. EL TERMINI PER A TOT ÉS DE 15 DIES HÀBILS COMPTATS A partir del DILLUNS 18. Per tant, l’últim dia serà el dia 8 de febrer 2021.

 

A partir del 15 de enero, todos los que eligieron pago aplazado y aquellos que con beca negativa (RECORDAD QUE ANTES HAY QUE ENVIAR LA RESOLUCIÓN. consulta aquí ) ya tengan la tasa activada,  tendrán disponible en su intranet el segundo plazo de tasas de matrícula. El procedimiento completo es el siguiente:

1º Imprimid tasa en vuestra intranet de alumnado.

2º Pagad en entidad bancaria con la tasa impresa.

3º Enviad a adminonline@easdvalencia.com (asunto: TASAS 2PLAZO) la tasa sellada por el banco o bien la tasa y el resguardo del cajero. Os responderán «recibido» si todo es correcto. SOLO PDFs, FOTOS NO

Hasta que no se completen los tres pasos y te contesten «recibido», no se termina el procedimiento. EL PLAZO PARA TODO ES DE 15 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL LUNES 18. Por tanto, el último día será el día 8 de febrero 2021.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest