TASAS DE MATRÍCULA: SEGUNDO PLAZO

Alumnado - secretaria — 13 enero 2021

A partir del 15 de gener, tots els que van triar pagament ajornat i aquells que amb beca negativa encara no tinguen la taxa activada, ja tindran disponible en la seua intranet el segon termini de taxes de matrícula. El procediment complet és el següent:

1r Imprimiu taxa en la vostra intranet d’alumnat.

2n Pagueu en entitat bancària amb la taxa impresa.

3r Envieu a adminonline@easdvalencia.com (assumpte: TASAS 2PLAZO) la taxa segellada pel banc o bé la taxa i el resguard del caixer. Us respondran «recibido» si tot és correcte. NOMÉS PDFs, FOTOS NO

Fins que no es completen els tres passos i et contesten «recibido», no s’acaba el procediment. EL TERMINI PER A TOT ÉS DE 15 DIES HÀBILS COMPTATS A partir del DILLUNS 18. Per tant, l’últim dia serà el dia 8 de febrer 2021.

 

A partir del 15 de enero, todos los que eligieron pago aplazado y aquellos que con beca negativa aún no tengan la tasa activada, ya tendrán disponible en su intranet el segundo plazo de tasas de matrícula. El procedimiento completo es el siguiente:

1º Imprimid tasa en vuestra intranet de alumnado.

2º Pagad en entidad bancaria con la tasa impresa.

3º Enviad a adminonline@easdvalencia.com (asunto: TASAS 2PLAZO) la tasa sellada por el banco o bien la tasa y el resguardo del cajero. Os responderán «recibido» si todo es correcto. SOLO PDFs, FOTOS NO

Hasta que no se completen los tres pasos y te contesten «recibido», no se termina el procedimiento. EL PLAZO PARA TODO ES DE 15 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL LUNES 18. Por tanto, el último día será el día 8 de febrero 2021.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest